ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

529/1 ถ.มหาจักร แขวงสัมพันธ์วงศ์

เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : 0-2622-9070

โทรสาร : 0-2224-7691

อีเมล์ : crprubber@crprubber.com